Report from user testing

Hello 🙂 I am sorry, I will finish my report until Tuesday midnight, cause I´m waiting for one student. I´ve already made user testing with three students, but I would like to sum it up with the fourth one. Hope you understand. 🙂 Have a nice day!

Hello again 🙂 So I finished my testing with four students who are bachelor degree students from ESF, PřF, FF, and PdF. I asked three girls and one boy. Interesting thing was that the boy was almost the opposite of the girls, because it seemed he didn´t lie mind maps at all. 😀 One girl tested my module on a tablet, the rest on their notebooks.

I will sum up their answers below:

ABOUT THE MODULE:

 • All of the students think my module was well-structured, clear and easy to understand. Of girl thought it was quite short, she may prefer more information about mind mapping.
 • All of them read the whole module, but the interesting fact was that only one girl actually clicked on the links. So here we can ask ourselves whether are those links effective and necessary.
 • All of them felt good while testing, but the boy was quite bored I guess or how to say… maybe a little bit fed up with mind maps. 😀 He didn´t understand maps on the pictures, he just didn´t think it could be useful for him.

ABOUT THE TEST:

 • Two of them thought the test was easy and the other two thought it was neither easy nor hard.
 • Two of them thought the test was useful for them and two of them thought it was useless.
 • They didn´t like longer questions.
 • They prefer shorter multiple choice questions.

ABOUT THE ASSIGNMENT:

 • The assignment was the same as the test – so the ease and the usefulness were fifty-fifty.
 • The girl who tested my module on a tablet was quite annoyed by Coggle, because the tool didn´t work properly on a tablet.
 • The boy didn´t like the assignment, because he thinks making notes is better than mind mapping. He did not like to use any colors, because it was time-consuming. He used Mindmeister for creating his mind map.

AFTER THE TESTING:

Adjectives they would connect with mind maps:

 • negative: time-consuming, redundant, chaotic
 • positive: creative, new, effective, organized, unconventional, nice, multicolored, easy, helpful

 

 • All of the girls plan to use mind maps again
 • Two of them prefer using paper for mind mapping. The rest doesn´t care.
 • The boy mentioned the problem of data misuse when using online tool. Plus he doesn´t like to learn how to work with a new tool. He also mentioned that using paper for mind mapping is more time-consuming than using online tool.

Evaluation – tests, assignments + user testing

Hello 🙂

I tried to rewrite my module about mind maps to Umbraco, so here it is.

I created a test in IS (it´s also in my module), I think now it´s very easy for me because I create tests in IS for KPI22. But it the beginning it was quite hard. I use text editor for those questions and it´s quite quick when you know what type of question to use. 🙂

I hope my assignment is OK, but I am not sure about those instructions for the tutor. 😀 It´s quite difficult to do it for mind maps because every mind map is special and every technique for creating mind maps is individual and unique. I hope you don´t mind it´s in Czech, because originally I put it in Umbraco module which is in Czech, but then Ondřej suggested it would be better to put it here on the web. 🙂 So here are my instructions.


Instrukce pro tutora: 

 • Motivovat studenty, aby se toho nebáli a ukázat jim, jak se mapa tvoří na nějakém základním příkladě. (Ten asi ještě doplním do úkolu na web.)
 • Je třeba si uvědomit, že každý student úkol může pojmout jinak, každý je jinak kreativní a jinak myslí.
 • Jádro mapy by mělo být uprostřed.
 • Student by měl postupovat od obecného ke konkrétnímu.
 • Student by neměl používat věty nebo příliš dlouhá hesla.
 • Mapa by měla dávat smysl, hesla v rámci větví by na sebe měla navazovat.
 • (Mapa by měla obsahovat alespoň 3 hlavní větve.)
 • (Hloubka větví by měla být alespoň 3.)

I´m sorry I didn´t create user testing scenario yet, but I´m not quite sure what to do and what exactly does it mean for us. How will it look like etc. 😀 I wasn´t there on the 24th… 😀


So I did a few changes, actually I deleted a few thoughts after Joseph gave me his advice (thank you 🙂 ). Below you can see my previous concerns, cause I couldn´t decide what to do. 😀

Pre-scenario

This is my pre-scenario and I am not quite sure about it. Feel free to give me any advice and comments. 🙂

The main obstacle for me is was to decide these ideas:

 • Should I give students feedback and they will be giving me feedback continuously (after they finish reading module, after test and after assignment)? Or after all the testing?
 •  Should I do it all online (Skype) or „offline“ (café, library). I think it will be better „offline“. They can show me exactly what was wrong, what did they like or not etc.
 • Should I be there? I mean, should I sit next to the student when he/she´s reading it, doing test and assignment? What if they will need more time for it then just one or two hours in a coffee house? They may be nervous when having me next to them… I think it would be better to send them the module and let them do the test at home and then maybe do the assignment somehow together?
 • Should I ask them what do they remember? I think the test does it already.

Here is my final pre-scenario:

 1. Ask at least two students to co-operate. I should find someone who doesn´t know anything (or little) about mind maps and who doesn´t use it. –> Pre-questionsHave they ever heard about mind maps? If yes, what. If not, what do they think it is. 
 2. Send them the link to my module which I hope they´ll read. 😀
 3. Ask them now what is their opinion about the module? Or at the end? –> What would they change, what did they like or not, what did they have a problem with, where were they stuck, did they understand all of it, did they click on those links inside, how did they feel, did they really read everything or did they skip something?
 4. Students will try the test.
 5. Ask them about it? Or at the end? –> Did they understand the questions? Was it hard or easy? What would they change? What types of questions would they prefer? Is the test even useful for them? Do they find it useful? 
 6. Students will do the assignment. –> Alone at home? Or with me next to them in a coffee house or somewhere? Should I help them with that? Or let them do it alone and then give them feedback?
 7. Give feedback. –> Online or offline? I think offline will be better and maybe even better for me and more useful for the student.
 8. Ask them about the assignment. (Or the whole user testing) –> Did they understand it? Did the get from the text what should they do? Was it hard or easy? What would they change? Did they like it or not? Why? Would they like to try something different (suggestion to another assignment)? What types of assignments would they prefer? Was the assignment useful for them? Do they find it useful? 
 9. Post-questions: What do they think about mind maps now after the user testing? Is it useful? Is it efficient? Is it fun? What adjectives would they connect to mind mapping? Are they willing to use it? If yes, why? If not, why? What would they prefer – paper or tool? 

I put those questions together in Czech here. 🙂

 

Writing text

One part of our APLS project is also text writing. Writing modules about information literacy that focus on high school students. I hope you won´t mind I used my work from APLS project for this task because I am in a time press and I couldn´t make a whole new module for university students on time. That´s why I used the module from APLS. But I can overwrite it in the second week, if necessary.

The module I created is about organizing information and I tried to use some kind of introductory paragraph in order to tune in to students. The rest of the text is written in „we“ form and is less personal than the first paragraph. I tried to make it easy to understand and practical. At the end of the text, there is a short quiz and tips on tasks that can be assigned to students.

My brief outline

 • time management: time boxing, to-do listy, time tracking
 • myšlenkové mapy: co to je, zásady tvorby
 • práce s poznámkami: Google Keep, OneNote, Evernote
 • kvíz
 • úkoly: zkusit si nástroj pro time management nebo práci s poznámkami, tvorba myšlenkové mapy

Learning objectives 

 • The student will be able to explain what is mind map and why is it helpful.
 • The student will be able to name principles and tips when creating a mind map.
 • The student will be able to create a mind map about his favorite book/movie/music group/hobby/etc.
 • [add more]

Organizace informací

Stává se ti někdy, že zapomínáš na úkoly, povinnosti nebo i na schůzky s kamarády? Nebo že nevíš, kam dřív skočit? Nemůžeš častokrát něco najít? Pokud na všechny otázky odpovídáš ano, nezoufej, protože ti poradíme! V tomto modulu se dozvíš, jak se vyhnout chaosu a jakými způsoby si můžeš zorganizovat nejen věci do školy, ale třeba i své myšlenky, nápady a koníčky.


Time Management

Než začneme něco organizovat, je důležité mít na paměti naše časové možnosti a mít nějaký plán. Dnes se těmto postupům pro řízení času říká time management a již tento první krok je pro mnoho lidí problematický. Každému z nás totiž vyhovují různé způsoby, metody  a nástroje pro plánování a práci s časem. Představme si tedy některé z nich a vyberme si z nich tu nejvhodnější.

Metoda timeboxingu je jednou z nejjednodušších metod plánování času. Jednotlivé úkoly a činnosti si rozdělíme do okýnek (boxů) a vyhradíme si na ně určitý čas. Problém však může nastat, pokud si na danou činnost naplánujeme málo času a nebo přeskakujeme mezi více činnostmi či děláme několik věcí najednou (píšeme referát, s někým telefonujeme, píšeme si s kamarády na Facebooku). Proto se raději držme jedné činnosti a snažme se nikam neodbíhat. Nejznámějším a nejpoužívanějším nástrojem pro metodu timeboxingu je Google Calendar. Činnosti je možné si libovolně naplánovat, kalendář lze sdílet spolu s kamarády a plánovat si nejrůznější události (společná práce na skupinovém úkolu, piknik, kino). Skvělé je, že si kalendář můžeme otevřít jak na počítači, tak i v telefonu. Nemusíme tahat žádný diář, jen je třeba mít připojení k internetu a nějaké zařízení, na kterém si kalendář zobrazíme. Podobnou alternativou je i aplikace Foogi.

timeboxing

Další možností, jak mít přehled ve věcech, které je třeba udělat, je psát si to-do list, tedy seznam činností, které musíme splnit. Většina z nás už si to-do list určitě někdy dělala, například když jsme šli nakupovat – napsali jsme si nákupní seznam  a v obchodě už jen odškrtávali to, co jsme vložili do vozíku. Tato metoda se hodí spíše pro kratší úkoly, které jsou méně časově náročné. Vhodným nástrojem může být Google Keep, který je velmi jednoduchý na ovládání a lze jej propojit s Google Calendar. Pokud si tedy naplánujeme nějakou činnost v Google Keep, uvidíme ji i v kalendáři, ze kterého zmizí, až když si odškrtneme, že jsme si splnili. Pokud bychom chtěli vyzkoušet jinou aplikaci, můžeme sáhnout po Wunderlistu, nebo si psát povinnosti jednoduše na papír.

Pokud pracujeme na nějakém úkolu, nestačí se ptát pouze: „Kdy to budu dělat?“. Důležité je ptát se i: „Kolik mi to zabere času?“. Metodě, kdy sledujeme, kolik času se věnuji dané činnosti, se říká time tracking. Existuje mnoho nástrojů pro měření času. My doporučujeme například Toggle, který funguje jako online stopky a můžeme si v něm vytvořit různé úkoly a projekty. Pro lepší představu si uveďme příklad. Do Togglu si přidáme projekt „matematika“ a pokaždé, když budeme dělat nějaký úkol do matematiky, zapneme si stopky. Na konci školního roku se pak můžeme podívat, kolik času jsme celkově věnovali matematice. Nebo kolik jsme nad ní strávili hodin v posledním týdnu.


Myšlenkové mapy

Myšlenkovém mapy jsou další skvělou metodou, jak si zapisovat a organizovat své myšlenky, úkoly, informace. Jedná se o grafické uspořádání nejrůznějších nápadů včetně vztahů a souvislostí, které jsou s nimi spojeny. Jejich výhodou je přehlednost, zároveň nám pomáhají lépe se soustředit, pamatovat si nejrůznější informace a tím pádem se i lépe učit. Nemusí však vyhovovat každému, spíše se hodí pro jedince, kteří se učí vizuálně.

mapa2

mapa3

Jaké jsou zásady a tipy pro tvorbu myšlenkových map?

 1. Na začátku je vhodné si zvolit nástroj, ve kterém chceme mapu zpracovávat. Na pomoc si můžeme vzít tužku a papír a nebo využít nejrůznější online nástroje jako jsou Mindmeister, Coogle nebo Xmind.
 2. Dále je třeba popřemýšlet, jakého tématu se bude mapa týkat – úkoly, oblíbená kniha, oslava narozenin apod.
 3. Zvolené téma je tedy jádrem mapy, a proto ho napíšeme do středu papíru (ten položíme na šířku, abychom nechali dostatečný prostor dalším myšlenkám). V online nástrojích je hlavní téma mapy nastaveno automaticky uprostřed.
 4. Z jádra postupujeme v mapě hlouběji a vytváříme hlavní a vedlejší větve. Například pokud máme téma úkoly, mohou být hlavní větvě pojmenovány podle jednotlivých předmětů (český jazyk, matematika, fyzika) a vedlejší větve by se pak zaměřovaly na dílčí úkoly v rámci předmětu (český jazyk: přečíst si knihu Babička, napsat referát na téma Božena Němcová, naučit se na pondělní test).
 5. Postupujeme vždy od obecného ke konkrétnímu.
 6. Používáme hesla a kratší výrazy – ne celé věty.
 7. V mapě můžeme hledat a vyznačovat souvislosti, propojovat pojmy šipkami nebo si je různě kroužkovat.
 8. Nebojme se použít barvy, symboly a obrázky.
 9. Inspirujme se od ostatních.
 10. Nemažme své myšlenky. Mohou se později k něčemu hodit.

Jak si vytvořit mapu v Mindmeisteru? 


Práce s poznámkami

Každému z nás se již určitě někdy stalo, že si napsal na papírek nějakou poznámku, pak ho ztratil a začal panikařit. Je to zcela běžný problém, kterému lze však předejít využíváním online nástrojů pro správu poznámek. Tyto nástroje mají nejrůznější funkce a jsou většina z nich je zdarma dostupná. Jsou dvě možnosti, jak s těmito nástroji pracovat. První je na počítači, kdy se do nástroje dostanu přes web nebo si ho stáhnu na plochu. Druhou alternativou je mobilní verze, což je skvělé v tom, že už nebudeme muset po kapsách nosit nejrůznější papírky, protože vše budeme mít uloženo v telefonu. Pokud využíváme ten stejný nástroj na počítači i na telefonu a jsme v něm přihlášeni přes stejný účet, poznámky se nám zobrazí na obou zařízeních. A jaké jsou tedy možnosti? V čem si mohu organizovat své poznámky a odkazy na zajímavosti?

Jednou z nejznámějších aplikací pro správu poznámek je Evernote. Můžeme si do ní vkládat text, odkazy na zajímavé weby, fotografie nebo třeba i mluvené slovo a soubory. Poznámky si můžeme roztřídit do nejrůznějších složek, označovat je štítky a sdílet s ostatními. Výhodou je, že aplikace funguje i offline a je propojitelná s Google Diskem.

Součástí kancelářského balíku Microsoft Office je i program pro tvorbu poznámek OneNote. Pokud nechceme za balíček platit, nevadí, protože OneNote lze stáhnout i zdarma z internetu. V nástroji lze vytvářet různý počet poznámkových bloků, které můžeme rozlišit barvami a nebo i zabezpečit vložením hesla.  Do bloků můžeme vkládat text, odkazy, obrázky, videa, zvuky. Vše lze různě přesouvat a formátovat. Skvělým pomocníkem je i kreslení. Pokud si bychom si chtěli třeba odškrtnout nějakou poznámku nebo úkol,který jsme splnili, stačí namalovat háček.

O aplikaci Google Keep jsme již mluvili v souvislosti s to-do listy. Můžeme ji však použít i k tvorbě poznámek.


Kvíz

Jaký nástroj je založen na metodě timeboxingu?

 •   Foggi
 •   Toggl
 •   Google Keep

Co je to Time Management?

 • Metoda pro sdílení časového plánu s ostatními.
 • Nástroj pro tvorbu seznamu úkolů.
 • Sada postupů, jak efektivně řídit svůj čas.

Jaké jsou nevýhody myšlenkových map?

 • Nevyhovují všem.
 • Pomáhají při organizování věcí.
 • Jsou přehledné a barevné.

Které tvrzení o nástrojích pro práci s poznámkami je nepravdivé?

 • Můžeme do nich ukládat text, obrázky, videa.
 • Jednotlivé poznámky můžeme roztřídit do složek.
 • Tyto nástroje nelze využít na mobilním telefonu.

Úkoly

 • Vyzkoušejte si libovolný nástroj pro práci s poznámkami / pro time management. Zamyslete se, jaké jsou jeho výhody a nevýhody, jak se vám s nástrojem pracovalo, co se vám na něm líbilo nebo naopak nelíbilo. Text doplňte screenshotem (printscreenem), ze kterého bude patrné, že jste s nástrojem pracovali.
 • Zkuste si vytvořit jednoduchou myšlenkovou mapu ohledně vaší oblíbené knihy. Můžete vyzkoušet libovolný online nástroj nebo si mapu nakreslit na papír. Je to jen na vás.

Video: Mind Maps

Hi, this is my video.

But it´s not perfect and maybe quite embarrassing. 😀 Please, don´t laugh too much. My ideas were quite difficult for this program, I guess. And when I somehow simplified them, it was difficult to make again. 😀 The program is pretty limited, but I’m glad I created something. 🙂 It was fun, but also stressful – a mix of emotions…

2. Curation in education

I. Curation Basics

Well, actually I read only one source and then I found two videos about curation. I think I learn better by watching videos, listening to someone and writing notes about what I hear or see. I found these quite interesting videos about curation.

The first one is about librarians as social media curators. A library is a place where people connect, discover and share knowledge. Plus they provide access to various portals, databases, digital resources. That is why the librarian is someone who operates as a digital curator. In today’s unstoppable explosion of information, they help people find, organize and use information effectively. In the end, there are some tips on how to use social media in a library. For example, creating an attractive Pinterest page with pins about interesting books that you can link with Goodreads reviews.

The second video features leading experts in the curation and preservation of digital objects who are thinking about digital curation. So, how do they describe it? Why is it important? I think it would be interesting to put here some of their definitions.

„The process by which you select and manage the digital content that we all are creating in our cultural heritage institutions, research institutions.“

„Digital curation is preserving of the data once it has been created and then to preserve it as long as needed and so the data can be retrieved, can be found again and can be reused again.“

„Digital curation is ensuring that we have long term access to data, materials or infrastructure beyond the limits of technical obsolescence.“

„Reusing content that´s never really emphasized enough. Be able to reuse the content in perpetuity.“

„Digital curation is important not only for preserving access, but for communication the context and for reuse.“

„Digital curation is enhancing digital content so you´re making it usable, readable, accessible to people over time not just in here now but for the future.“

The questions we should think about:

 • How to tackle the larger and larger amount of data?
 • Data loss and what this can mean for us in the future?
 • How to convince people to be interested in this issue?

II. My submodule

I´ve chosen submodule Working with notes and I will focus on mind maps.

III. + IV. Seeking and Sensing

Learning objectives: 

 • The student will be able to explain what is mind map and why is it helpful.
 • The student will be able to name principles and tips when creating a mind map.
 • The student will be able to create a mind map about his favorite book/movie/music group/hobby/etc.
 • The student will be able to create a mind map in Mindmeister.

Resources:

Do you already have some resources on this topic?

Where you want to search?

 • Google, Wikipedia, Medium, YouTube.

Is there some great book?

Myšlenkové mapy pro studenty 

 • The book is great for university students. It explains what is mind map, how to create it and how to use it. In the end, there are some examples of mind maps and tools for creating them. Rather general material for beginners.

Myšlenkové mapy

 •  The book defines what are mind maps and deals with their use in specific areas such as management, work meetings, studying, self-analysis etc.

Is there some article? 

 • A LOT of articles (more than 20) about mind maps by Michal Černý on his Medium.

A blog?

An expert to follow?

Is there some picture?

Is there some piece of art?

 • Here is an article about Roots of visual mapping where you can find very interesting and beautiful mind maps. Some of them date back to the 7th century! And they are really a piece of art. 🙂
 • Blog called Mind Map Art which is full of amazing colorful maps.

Is there some video? Tutorial?

 • TEDx Talk with Tony Buzan about the power of a mind to map. He thinks the human language is imagination and multiple sensory associations – that´s the way we all speak. Not English, French or Czech – other languages are just subroutine.
 • Tony Buzan´s tutorial on creating mind maps.
 • Video about mind maps which is in Czech (by KISK). Very good for beginners, Easy to understand, nicely explained.

Some tool? App?

 • I use Mindmeister, but unfortunately, it has a very limited free version. You can create only 3 mind maps for free and if you want to save it as a pdf/jpeg or something, you have to pay. So I have two accounts and I´m thinking about creating the third one. 😀
 • Coggle
 • MindMup
 • iMindMap
 • xMind
 • miMind

V. Sharing

In Umbraco, I would like to stay in wiki style (a lot of links to interesting resources). Maybe I will use some pictures and videos (not just to put there a link).

Here you can see my pre-module about mind maps in Umbraco. It´s just an outline. I will finish it next week.